Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Προκηρύξεις, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Χαλκίδα  23/08/2018                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ. 31584

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

            Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

 

  1. Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2019.
  2. Προέλεγχος Απολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2017.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, Προμήθειας μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 124.844,20 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων, χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 195.701,98 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
  5. Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ-ΕΠΙΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ>, προϋπολογισμού 120.700,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
  6. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου>, προϋπολογισμού 70.587,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP