Πρόσληψη 7 εργατών ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (Υπηρεσία Νεκροταφείων ) στον Δήμο Χαλκιδέων

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας, και συγκεκριμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΟΧΤΑΜΗΝΟΥ

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP