Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) σε Διαβούλευση

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατόπιν της υπ. αρ. 337/2016 ΑΔΣ περί έγκρισης ένταξης του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια, προσχώρησε στο εν λόγω Σύμφωνο στις 23 Νοεμβρίου του 2016. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% έως το 2030.

Οι κυριότερες δεσμεύσεις του Δήμου Χαλκιδέων, όπως απορρέουν από το Σύμφωνο, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της Ε.Ε για το κλίμα και την ενέργεια, είναι η ολοκλήρωση μιας Βασικής Απογραφής Εκπομπών και η δημιουργία και υποβολή ενός εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (ΣΔΑΕΚ) με το πέρας δύο ετών από την υπογραφή του Συμφώνου.
Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του υπογράφοντος εντάσσεται η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕΚ με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

Για το συνημμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων, θα διατυπωθούν απόψεις στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Χαλκίδας, Φαρμακίδου αρ. 15, την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων:

ΣΔΑΕΚ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:

1η Πρόσκληση 2018

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP