Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-2-2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί συμμετοχής στη σύσταση ενός Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στην Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδος, με Καταστατικό, το οποίο θα προσυπογράψουν η ΕΡΤ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων.
Εισηγητής: ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμαρχος
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 205/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας περί Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας .
Εισηγητής: Μάζης Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
3. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας .
4. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας.
5. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων .
6. Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2019.
7. Περί έγκρισης 2ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2019.
8. Περί καθορισμού κωδικών ως δεκτικούς προϋπολογισμου οικ. ετ. 2019
9. Περί αποδοχής παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος χρήσης τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσιάς επιφανείας 1.000 τ.μ περίπου, στη θέση Ξηρόβρυση του Δήμου Χαλκιδέων, για διάστημα 3 ετών, προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να κατασκευάσει παιδική χαρά και χώρο αθλοπαιδιών, και έγκριση των όρων σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσιάς και του Δήμου Χαλκιδέων για τους ανωτέρω σκοπούς.
10. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος)
11. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων ” .
12. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
13. Περί άρσης ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ.. (11/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
14. Περί άδειας κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, στην Χαλκίδα (3/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
15. Περί άδειας κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 111, στη Ν. Αρτάκη (12/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
16. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Βελισσαρίου στην Χαλκίδα (5/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (6/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στην πόλη της Χαλκίδας». (13/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαλκίδας (14/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (18/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
21. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (19/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP