Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 6 Αύγουστος 2018

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Φαρμακίδου 15Α την 8η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 40/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
2. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας.
3. Περί έγκρισης της παραμονής του Δήμου Χαλκιδέων στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.
4. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης υποστήριξης μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και Δήμου Χαλκίδας.
5. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραχώρησης αδιαθέτων οικοπέδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
6. Περί διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου.
7. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών –προμηθειών.
8. Περί ανταλλαγής έκτασης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης στη θέση ΜΠΑΡΙΑΜ- ΑΓΑ με δημοτική έκταση στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (συμπλήρωση της υπ. Αρ. 208/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
9. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 (/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Χαλκιδέων
11. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου.
12. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .
13. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP