Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/3/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Μαρινάκη Βασιλική).
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Παπαδοπούλου Μαρία).
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Μιχαήλ Γεώργιος).
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Χρήστου Ευάγγελος).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (Καστρίτσιου Μαρία).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (Μπαμπούρα Δέσποινα).
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Γκούπη Θάνας).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP