Αναβολή συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις 10/1/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019

Λόγω καιρικών συνθηκών, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναβάλλεται για αύριο Πέμπτη στις 14:00

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Εισήγηση για άρση ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ.
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.).
3. Περί κοπής δέντρου στην περιοχή Αγ. Μαρίνας στην Χαλκίδα.
4. Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Συνοδά έργα Υποδομών-Δικτύων Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας”.
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Βελισσαρίου στην Χαλκίδα.
6. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Βαρδακώστα Αναστασία & Βαρδακώστα Μαρία).
7. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
10. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP