Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης- κατακύρωσης για την εκτέλεση <ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019> προϋπολογισμού 45.049,20 Ευρώ με Φ.Π.Α>
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών ‘Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ προϋπολογισμού.: 79.856,00 € με Φ.Π.Α.,
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: »ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού: 69.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP