Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/7/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, προϋπολογισμού 70.587,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομικές Προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου> συνολικού προϋπολογισμού 120.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: <Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Kοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη>, στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου.
5. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την παραλλαγή του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: <Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Kοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη>, στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP