Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2α του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης για την εκτέλεση: «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 51.695,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Περί έγκρισης διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου <Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς>
3. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημητρίου Κολούτσου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση 6 φ.σ. στην Παραλία Αυλίδας
4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημητρίου Κολούτσου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση 2 φ.σ. σε νέους στύλους στην Ν.Αρτάκη
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 68.538,33 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (13 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP