Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/05/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 1. Περί 6ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: <Βελτίωση Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων> της Πράξης <Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων>.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: <Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας>.
 4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4844.
 5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4845.
 6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4846.
 7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 118930.
 8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας.
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης που αφορά έξοδα ταξινόμησης απορριμματοφόρου που αποκτήθηκε μέσω δωρεάς από τηνΕλληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. <ΕΕΑΑ>.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: <Βελτίωση Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων> της Πράξης <Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων>.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: <Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας>.
 12. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν αιτήματος κ. Ηλία Διονυσίου.
 13. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (11 υποθέσεις).

 

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

   ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP