Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
3. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του συγκροτήματος της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος Χαλκίδας).
4. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για επιχορήγηση στις Επιτροπές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κατανομή έτους 2018).
5. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
6. Περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού (“ΙΩΆΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’”).
7. Περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού (“ΙΩΆΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’”).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP