Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου οχήματος του Δήμου.
2. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή συμβολαιογράφου.
3. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή οφειλής στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
4. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 581.600,00 € με ΦΠΑ.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP