Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας του έργου: «Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από την οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη καθώς και της οδού Αγγελάτου».
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (15 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP