Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Οκτώβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) 2018.
2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση”.
3. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών για το έργο με αυτεπιστασία “Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”, προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018.
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση: <Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 51.695,00 Ευρώ.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 45.049,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (οικονομικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων, χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 195.701,98 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP