Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (12 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP