Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 08/09/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. Έτους 2021.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο2 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: « Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χαλκιδέων» οικ. έτους 2020, προϋπολογισμού 32.004,83 ευρώ με Φ.Π.Α.».
3. Έγκριση Πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2020, προϋπολογισμού 57.855,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω μείωσης 40% του μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος.
5. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP