Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Εισήγηση για άρση ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των ΟΤ 122 κ΄ 122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ.
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.).
3. Περί κοπής δέντρου στην περιοχή Αγ. Μαρίνας στην Χαλκίδα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP