Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Μετά τη ματαίωση της κατά την 15η Ιουλίου 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αρ. 18679/09-07-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος προσκαλεί εκ νέου τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης και τα οποία ήταν:
1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Βενιζέλου 50) με διακριτικό τίτλο “BONJOUR ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΕ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
2. Έγκριση αίτησης της Μαρίνας-Αικατερίνης Καραβά του Κων/νου για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.
3. Έγκριση αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΛΙΟΣ” για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στην παραλιακή περιοχή των Αλυκών Δροσιάς Χαλκίδας, για την διοργάνωση τουρνουά ποδοβόλεϊ.
4. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ’ για την υλοποίηση της 6ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης <Στις όχθες του Λήλαντα 2020’>.
5. Έγκριση αίτησης της Χατζηαντωνίου Ελισσάβετ για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τρίκυκλου ποδηλάτου.
6. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.
7. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.
8. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP