Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/3/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση της αρ. 612/2020 ΑΟΕ σε συμμόρφωση με την υπ΄ αρ. 325/2021 απόφαση 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π..
2. Εισήγηση περί 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP