Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 19/4/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 19/04/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου <<Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγορά Χαλκίδας>>.

2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: <<Αποκατάσταση Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Αποδυτηρίων Βασιλικού>>.

3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: << Συντήρηση Μόνωση Δημοτικών Κτιρίων>>.

4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: << Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ>>.

5. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: << Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020>>.

6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: << Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)>> με Κ.Α.: 64-7333.0007

7. Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021.

8. Απόφαση ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32, παρ 2. περ.γ του Ν. 4412/2016

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP