Αποφάσεις

H 3/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί ”Κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2016”.

ΑΔΑ: 6ΟΩ5ΩΗΑ-9ΡΞ 27/01/2016

ΣΥΣΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΡΠ8ΩΗΑ-ΖΧ0 30/12/2015

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΔΡΩΗΑ-ΛΗ7 29/12/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΛ65ΩΗΑ-ΝΓΘ 22/09/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΩΓΞΤΩΗΑ-0ΟΤ 22/09/2015

Η 2/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί ”Κατάρτισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2016”.

ΑΔΑ: 6ΡΝΠΩΗΑ-62Ρ 14/08/2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΑΔΑ: Ω8ΕΤΩΗΑ-ΖΡΧ 10/06/2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 80 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 7797ΩΗΑ-ΘΜ2 13/03/2015

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΔΑ: 7ΘΒΒΩΗΑ-Β0Ε 09/03/2015

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: Ω4Λ1ΩΗΑ-750 03/03/2015

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΘΔΓΩΗΑ-ΡΒ0 22/10/2014

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΔΝΦΩΗΑ-ΡΓΦ 22/10/2014

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΠΡΧΩΗΑ-Κ94 10/10/2014

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΙΣΣΩΗΑ-ΤΔΝ 10/10/2014

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΓΑΚΩΗΑ-7Δ7 10/10/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP