Αποφάσεις

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: Β5ΟΑΩΗΑ-ΖΔΘ 10/10/2014

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

ΑΔΑ: Ω15ΝΩΗΑ-3ΓΒ 10/10/2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΔΑ: Ω0ΩΖΩΗΑ-227 30/09/2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2149/8-9-2014

ΑΔΑ: ΩΖ31ΩΗΑ-Η4Ρ 11/09/2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: ΒΜΣΜΩΗΑ-ΣΟΡ 10/09/2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: 71ΛΤΩΗΑ-ΠΔΤ 10/09/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP