Αποφάσεις

: Περί του 3ου ΑΠΕ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4ΛΒΩΗΑ-Λ7Π 01/06/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΗΑ-Ν5Σ 31/05/2012

: Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΜΧΠ 30/05/2012

: Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Βασιλικού»

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΠΜΚ 30/05/2012

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΞΒΩ 30/05/2012

: Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ )

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-400 30/05/2012

Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1090-1085 της Συν. Η΄

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΡΙ5 30/05/2012

: Περί έγκρισης της υπ. αρ. 133/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου οικ. ετ. 2012 του Δήμου

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΕΩΨ 30/05/2012

: Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: ¨Αναπλάσεις πλατειών στο Τ.Δ. Δροσιάς»

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΓΟ8 30/05/2012

«Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 10ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΤΚΞ 30/05/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την υπ. αριθ. 16/2012 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας ‘’περί τροποποίησης χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς Τετάρτης’’»

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-Ε48 30/05/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 24/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την υπ. αριθ. 47/2012 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας ‘’περί τροποποίησης λειτουργίας λαϊκής αγοράς Σαββάτου’’»

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-Ξ9Θ 30/05/2012

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΠΕΛ 30/05/2012

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης

ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΗΑ-ΗΛΗ 30/05/2012

Περί λήψης δανείου».

ΑΔΑ: Β49ΜΩΗΑ-ΦΒΛ 25/05/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP