Αποφάσεις

Περί έγκρισης απευθείας αγοράς ακινήτου με συμμετοχή του Δήμου κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και από κοινού με τον φορέα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, το οποίο εκτίθεται σε αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό»

ΑΔΑ: Β49ΜΩΗΑ-ΒΩΞ 25/05/2012

«Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία εργοστασίου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση ΑΛΙΒΕΡΙ, Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β49ΜΩΗΑ-ΟΡΠ 25/05/2012

«Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία εργοστασίου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση ΑΛΙΒΕΡΙ, Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Β495ΩΗΑ-ΛΑΘ 24/05/2012

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ONUBA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ ισχύος 18 ΜW, στη θέση ΠΛΑΤΙΚΙ στα διοικητικά όρια των Δήμων Χαλκιδέων (Δ. Ε. Ανθηδόνας) και Θηβαίων»

ΑΔΑ: Β495ΩΗΑ-Γ3Τ 24/05/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/12 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας»

ΑΔΑ: Β495ΩΗΑ-7ΟΤ 24/05/2012

«Περί έγκρισης α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ και β) υποβολής πρότασης ένταξης του παραπάνω έργου στην πρόσκληση με κωδικό 69 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 με θεματική προτεραιότητα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013».

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-ΛΣΧ 23/05/2012

«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. Ληλαντίων»

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-Ε93 23/05/2012

«Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-ΙΤ6 23/05/2012

«Περί γνωμοδότησης επί ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Δροσιάς μεταξύ των Ο.Τ. 117 και της πλατείας Γ. Κονδύλη»

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-ΜΚΔ 23/05/2012

: Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σαπώνων της εταιρείας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση ΟΡΜΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-1ΡΞ 23/05/2012

: Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση – Ανανέωση (παράταση της χρονικής ισχύος) της 109014/27-09-20001 ΚΥΑ «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου της παράκαμψης Χαλκίδας στο τμήμα Νέα Λάμψακος – Ψαχνά)

ΑΔΑ: Β49ΑΩΗΑ-Α9Γ 23/05/2012

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΠΣ2 22/05/2012

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΩΦΑ 22/05/2012

«Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : ¨Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων» της εταιρείας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ στη θέση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΡΙΤΣΩΝΑ στα Διοικητικά όρια Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΤΩΤ 22/05/2012

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. και Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-Ν39 22/05/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP