Αποφάσεις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΗΑ-Θ 02/06/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΗΑ-Α 01/06/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια επίπλων

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΗΑ-Μ 01/06/2011

Περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την επιχορήγηση των δημοτικών ΝΠΔΔ – 4η&5η Δόση 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Ο 01/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-1 31/05/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Ρ 31/05/2011

Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Χαλκιδέων 2011 στην Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Τ 31/05/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί της ισχύουσας κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης στη πόλη της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Θ 31/05/2011

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια oρυκτέλαιων – λιπαντικών

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Β 31/05/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Λ 31/05/2011

Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου (σύζευξις)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΑ-Ξ 31/05/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του έργου με αυτεπιστασία «προμήθεια υλικών ασφαλτοστρώσεων

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΑ-0 30/05/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του έργου με αυτεπιστασία «προμήθεια υδραυλικών – ηλεκτρικών

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΑ-4 30/05/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του έργου με αυτεπιστασία «μίσθωση μηχανημάτων έργων

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΑ-Μ 30/05/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του έργου με αυτεπιστασία «προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΑ-Γ 30/05/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP