Αποφάσεις

Περί έγκρισης 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων

ΑΔΑ: 457ΚΩΗΑ-4ΙΙ 24/11/2011

Περί έγκρισης 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – εγκατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Πάρκου Λαού

ΑΔΑ: 457ΚΩΗΑ-5ΕΟ 24/11/2011

Περί έγκρισης παράτασης απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

ΑΔΑ: 457ΛΩΗΑ-ΜΜ2 23/11/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 2ου λογαριασμού του έργου :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΔΑ: 457ΛΩΗΑ-43Ι 23/11/2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΑ-ΘΨΨ 22/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 2

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΑ-ΡΞ7 22/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΑ-Ω6Ρ 22/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΑ-ΘΥΤ 22/11/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

ΑΔΑ: 457ΡΩΗΑ-ΕΜΡ 21/11/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-Χ5Ο 18/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-0ΜΥ 18/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011-ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 457ΩΩΗΑ-Ι3Θ 17/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011-ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 457ΩΩΗΑ-ΜΗΖ 17/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011-ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 457ΩΩΗΑ-11Ξ 17/11/2011

Περί έγκρισης 2ου πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την: «προμήθεια ελαστικών οχημάτων

ΑΔΑ: 457ΩΩΗΑ-ΨΣΞ 17/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP