Αποφάσεις

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Φαρμάκων για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου μας, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΗΑ-ΘΥΠ 07/09/2011

Περί διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 2.780.577,11 ευρώ για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΗΑ-9Ρ5 07/09/2011

«Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία ή στο δημοτικό συνεργείο για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2011 , προϋπολογισμού 830.000.00 ευρώ»

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΗΑ-ΝΤΜ 05/09/2011

«Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία ή στο δημοτικό συνεργείο για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2011 , προϋπολογισμού 830.000.00 ευρώ»

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΗΑ-ΑΘΩ 05/09/2011

«ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ , ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΗΑ-5Γ9 05/09/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-ΥΛΙ 30/08/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-8ΣΖ 30/08/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 4ου λογαριασμού του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-Ρ22 30/08/2011

Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια : Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ Β. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ Δ. ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε. ΔΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΗΑ-ΝΗΕ 25/08/2011

Περί κατάρτισης όρων ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια καινούριων ελαστικών για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων προϋπολογισμού 90.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΗΑ-5ΚΥ 25/08/2011

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Γεωδαιτικού σταθμού και συστήματος δορυφορικών δεκτών εντοπισμού θέσης

ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΗΑ-0Λ1 25/08/2011

Περί Έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Χαλκίδος

ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΗΑ-Ω2Ι 25/08/2011

Περί χορήγησης πληρεξουσιότητας για την ανάθεση και εκπροσώπηση σε υποθέσεις του Δήμου Χαλκιδέων στους Δικηγόρους κα Ευδοξία Τζοβλά και κο Ηλία Κόκκο

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΗΑ-00Μ 24/08/2011

Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 4ου λογαριασμού του έργου : «KATAΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ & ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΗΘΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΗΑ-2ΘΝ 24/08/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την παραχώρηση του χώρου για την τοποθέτηση και λειτουργία Λουνά Παρκ της Εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΗΑ-ΝΩΘ 24/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP