Αποφάσεις

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΛΟΧ 12/08/2011

Περί χορήγησης πληρεξουσιότητας για την ανάθεση και εκπροσώπηση σε υποθέσεις του Δήμου Χαλκιδέων στους Δικηγόρους κα Ευδοξία Τζοβλά και κο Ηλία Κόκκο

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΔΣΟ 12/08/2011

Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την παραχώρηση της συντήρησης – καθαριότητας & εκμετάλλευσης τουαλετών & ντούζ της Εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΗΑ-Ω1Ξ 12/08/2011

Περί καθορισμού τέλους χρήσεως του κάθε χώρου της Εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΗΑ-ΣΧ7 11/08/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από 1/1/2011 έως 30/6/2011

ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΗΑ-ΓΚΨ 10/08/2011

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΗΑ-ΓΦΕ 10/08/2011

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΗΑ-0ΕΓ 10/08/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 1ου λογαριασμού του έργου : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-Η8Β 10/08/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΦΙΝ 09/08/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-7ΞΨ 09/08/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για πληρωμή ΙΚΑ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΓΩΤ 09/08/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΞΙΛ 09/08/2011

Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή των οφειλών Π.Ο.Ε. ποσού 200.000,00 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-Ζ24 09/08/2011

«Περί προελέγχου Ισολογισμού Δήμου Ανθηδόνος της 31ης Δεκεμβρίου 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-584 05/08/2011

«Περί προελέγχου ταμειακού απολογισμού Δήμου Ανθηδόνος οικ. έτους 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-53Η 05/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP