Αποφάσεις

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά πρόστιμο ΙΚΑ

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-2 30/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή των Οφειλών Π.Ο.Ε. ύψους 54.412,05

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-1 30/06/2011

Περί αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-3 30/06/2011

Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΗΑ-Ξ 29/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΗΑ-Ε 28/06/2011

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και οργάνων έναυσης

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΗΑ-Ε 24/06/2011

Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση – Επέκταση πρασίνου Δήμου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΗΑ-4 24/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΗΑ-Υ 23/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΗΑ-Ν 23/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΗΑ-3 23/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 4

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Χ 22/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-7 22/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Β 22/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Ψ 22/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δαπάνες ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών επιστολών

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Δ 22/06/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP