Αποφάσεις

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 2ου λογαριασμού του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΧΑΛΚΙΑ»

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΗΑ-Ζ4Ω 07/07/2011

Περί αιτήσεων διαγραφών προσαυξήσεων

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-ΨΛ9 04/07/2011

Περί έγκρισης ένταξης πληρωμής προς ΔΕΗ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-Ε2Γ 04/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-Σ34 04/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-8ΧΑ 04/07/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-ΧΤΨ 04/07/2011

Περί έγκρισης κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-53Μ 04/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά μισθώματα εδαφικών εκτάσεων & σχολικών κτιρίων

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-Η7Υ 04/07/2011

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Χ 01/07/2011

Περί Ανάθεσης Μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗ»

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Ε 01/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Γ 01/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά πρόστιμο ΙΚΑ

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-2 30/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή των Οφειλών Π.Ο.Ε. ύψους 54.412,05

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-1 30/06/2011

Περί αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-3 30/06/2011

Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΗΑ-Ξ 29/06/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP