Αποφάσεις

Η 186/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ.98 και τις οδούς που περικλείουν αυτό β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και την οδό Φαρμακίδου και την οδό Λυκόφρωνος

ΑΔΑ: 6ΒΖ6ΩΗΑ-ΤΙ9 12/11/2015

Η 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Σοφία Αφράτη, Ευαγγελία Αφράτη,Δημήτρη Μποτσάκη & Δέσποινα Παπά στο Ο.Τ.218 συνοικία Α Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 67Β7ΩΗΑ-5ΓΚ 11/11/2015

Η 175/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΑΔΑ: 6ΟΠΓΩΗΑ-179 30/10/2015

Η 176/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Συγγρού

ΑΔΑ: 6Γ0ΝΩΗΑ-ΑΕ5 30/10/2015

Η 177/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 1/9/2014 έως και 14/10/2015. (άρθ. 217 Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθ. 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008).

ΑΔΑ: 6ΞΡΒΩΗΑ-ΑΟΙ 29/10/2015

Η 170/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων

ΑΔΑ: ΒΧΥ5ΩΗΑ-Ο54 15/10/2015

H 159/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση τμήματος του έργου: ”Κατασκευή έργων αποχέτευσης (εσωτερικά δίκτυα, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς) Δροσιάς -Βαθέως-Παραλίας και Φάρου” εντός του οικισμού Φάρου Αυλίδας”

ΑΔΑ: 76ΣΑΩΗΑ-ΙΕ5 15/10/2015

H 169/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ένστασης σχετικά με την ιδιοκτησία Κ.Α 040801 στο Ο.Τ. 789 της συνοικίας Ζ του σχεδίου πόλης Χαλκίδας, αναφορικά με τη μελέτη «Πολεοδομική Μελέτη-Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας.

ΑΔΑ: 781ΘΩΗΑ-8ΞΤ 15/10/2015

Η 167/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 50 του σχεδίου πόλης Φάρου, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων.

ΑΔΑ: 70ΘΜΩΗΑ-5ΜΕ 15/10/2015

H 152/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΖΚ9ΩΗΑ-ΣΙΧ 17/09/2015

H 151/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΓΒΞΩΗΑ-1ΕΜ 17/09/2015

H 156/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων

ΑΔΑ: 7ΓΖΙΩΗΑ-ΓΚΜ 17/09/2015

H 149/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6Κ3ΗΩΗΑ-ΡΗΝ 17/09/2015

Η 154/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μεταφοράς της στάσης του αστικού λεωφορείου επί της ανόδου της οδού Ληλαντίων

ΑΔΑ: 7Υ3ΦΩΗΑ-1ΨΧ 17/09/2015

H 150/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΜΦΩΩΗΑ-ΧΩ7 17/09/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP