Αποφάσεις

H 45/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγή οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”

ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΗΑ-ΨΘΒ 16/03/2015

Η 31/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων επί της οδού Κυδωνιών 22 στην περιοχή Νεάπολη Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΜΩΗΩΗΑ-Τ1Ρ 05/03/2015

Η 42/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μελέτης ”Πολεοδόμηση επέκτασης Α΄ κατοικίας Οικισμού Παραλίας Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων’

ΑΔΑ: Β5ΒΘΩΗΑ-ΚΓ3 12/03/2015

H 39/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω3Θ4ΩΗΑ-ΝΦΔ 12/03/2015

H 35/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας

ΑΔΑ: ΩΞΡ7ΩΗΑ-Ν7Ψ 12/03/2015

H 34/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ” η οποία έχει εκπονηθεί από την ”ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΑ ΚΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ”, με ανάδοχο κατασκευής την ”ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ”

ΑΔΑ: 6Ρ50ΩΗΑ-19Θ 13/03/2015

Η 36/2015 απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩΗΑ-ΤΜΔ 13/03/2015

H 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνησης των λαϊκών αγορών της Πέμπτης [Κάνηθος] και του Σαββάτου [Χαλκίδα]

ΑΔΑ: 6ΥΩΦΩΗΑ-4ΝΑ 12/03/2015

H 32/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 7Μ8ΛΩΗΑ-896 10/03/2015

Η 28/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης περιπτέρου

ΑΔΑ: ΩΟΦ4ΩΗΑ-Υ22 10/03/2015

Η 21/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κύρωσης της 2/2014 ΜΠΕ (υπαγωγή των εισφορών της ΜΠΕ στις διατάξεις του Ν. 1337/83

ΑΔΑ: 7ΦΟΒΩΗΑ-1ΙΠ 02/03/2015

Η 23/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης περιπτέρου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΗΒΖΩΗΑ-9ΜΥ 02/03/2015

Η 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνησης περιπτέρου στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: Ω8Α4ΩΗΑ-8ΙΝ 02/03/2015

Η 22/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 75ΡΜΩΗΑ-ΒΛ0 19/02/2015

Η 11/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ”περί παραχώρησης χώρου φορτοεκφόρτωσης”

ΑΔΑ: 7Φ14ΩΗΑ-726 06/02/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP