Αποφάσεις

H 151/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΓΒΞΩΗΑ-1ΕΜ 17/09/2015

H 156/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων

ΑΔΑ: 7ΓΖΙΩΗΑ-ΓΚΜ 17/09/2015

H 149/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6Κ3ΗΩΗΑ-ΡΗΝ 17/09/2015

Η 154/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μεταφοράς της στάσης του αστικού λεωφορείου επί της ανόδου της οδού Ληλαντίων

ΑΔΑ: 7Υ3ΦΩΗΑ-1ΨΧ 17/09/2015

H 150/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΜΦΩΩΗΑ-ΧΩ7 17/09/2015

H 153/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αντιδρόμησης της οδού Κριεζή στην πόλη της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 7ΙΤ3ΩΗΑ-ΡΑΨ 17/09/2015

H 147/2015 άπόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Προτάσεις επί του B2 Σταδίου της μελέτης ”Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Αρτάκης”»

ΑΔΑ: 6ΓΧΛΩΗΑ-Ρ2Ε 03/09/2015

H 143/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος»

ΑΔΑ: ΩΩΛ6ΩΗΑ-ΥΧΣ 12/08/2015

Η 137/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Στάθμευσης οχημάτων ΤΑΧΙ»

ΑΔΑ: 74ΝΖΩΗΑ-9ΗΣ 30/07/2015

Η 136/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετατόπισης περιπτέρου Χρυσοστάλη Ευαγγελίας από την οδό Ανθέων – πλησίον εκκλησίας Ζωοδόχου Πηγής – στη θέση του θανόντος Αθανασίου Καστρίτσιου, έναντι Ζαχαροπλαστείου Μαντέσκα – Πάρκο Κυζικείων».

ΑΔΑ: ΩΗΘΜΩΗΑ-42Ρ 30/07/2015

Η 135/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ” ΣΤΗ Γ’ ΦΑΣΗ»

ΑΔΑ: ΩΛ7ΤΩΗΑ-ΕΛΣ 21/07/2015

H 128/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιοτητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 68Θ4ΩΗΑ-ΚΦΡ 16/07/2015

H 127/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης εμποδίων”

ΑΔΑ: ΨΡΟ4ΩΗΑ-Η5Π 16/07/2015

Η 126/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου εξόδου

ΑΔΑ: 78ΒΛΩΗΑ-4Ν5 16/07/2015

Η 123/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρου επί της οδού Κρήτης στη περιοχή Λιανή Αμμος Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 7Κ3ΝΩΗΑ-ΔΧ2 02/07/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP