Αποφάσεις

Η 133/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 7Λ1ΘΩΗΑ-7Β1 02/10/2014

Η 132/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων”

ΑΔΑ: 6ΜΦΜΩΗΑ-ΜΑ9 29/09/2014

Η 131/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί καθορισμού τακτικής ημερομηνίας συνεδριάσεων

ΑΔΑ: 6ΥΧ0ΩΗΑ-ΣΛΨ 15/09/2014

Η 130/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 674ΠΩΗΑ-1ΝΨ 15/09/2014

Η 128/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΝΗΘΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΒΧΩΗΑ-ΩΡΘ 05/08/2014

Η 94/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΡΤΚΩΗΑ-ΗΨ7 14/07/2014

Η95/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξοδου οχημάτων

ΑΔΑ: 716ΦΩΗΑ-Δ8Ω 11/07/2014

H 95/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΩΣΥΙΩΗΑ-ΙΨ6 10/07/2014

H 100/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων”

ΑΔΑ: Ω0ΗΗΩΗΑ-ΝΗ1 10/07/2014

H 96/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: 7ΑΕΓΩΗΑ-Φ1Α 10/07/2014

H 102/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ω4ΔΞΩΗΑ-43Χ 09/07/2014

Η 101/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 7Δ3ΓΩΗΑ-1ΛΛ 09/07/2014

Η 104/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή ζώνη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, περιοχή πίνακα 5”

ΑΔΑ: 7ΛΒΖΩΗΑ-ΑΣΧ 08/07/2014

Η 99/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης μαντρότοιχου Σχολής Πεζικού Χαλκίδας”

ΑΔΑ: 7Ε7ΝΩΗΑ-ΗΦΝ 04/07/2014

H 91/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΑΔΑ: 722ΞΩΗΑ-ΧΙΙ 04/07/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP