Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-11-2017
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/11/2017
Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/11/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/11/2017
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP