Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5/7/17)
Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28/6/2017)
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 27-6-2017
Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/6/17
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/6/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP