Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/1/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/1/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/1/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/1/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/1/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP