Έργα

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης» στις 18/7/2017 (επαναδημοπράτηση)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ” ΣΤΙΣ 16/5/2017
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων
Δημοπράτηση του έργου:” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP