Προκηρύξεις

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για “Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022”
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης”
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP