Προμήθειες

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών προσώπων
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για “Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων”
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για “Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP