Προμήθειες

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2022»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με τίτλο:  «Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής – συμπλήρωσης φωτεινής σηματοδότησης
“Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για το έργο αυτεπιστασίας “Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων , Κοινόχρηστων Χώρων και Οδών””
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP