Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1Α/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πίνακες κατάταξης προσληφθέντων στη Δομή Φιλοξενίας της Ριτσώνας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χαλκιδέων
Πρόσληψη προσωπικού στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ΣΟΧ 1/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP