Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2018 για 7 εργάτες Κοιμητηρίου
Πρόσληψη 7 εργατών ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (Υπηρεσία Νεκροταφείων ) στον Δήμο Χαλκιδέων
Αποτελέσματα προκήρυξης 70 εργατών δίμηνης διάρκειας
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP