ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νέα, Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Λήγει την Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 17:00 μ.μ. η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2016, προϋπολογισμού 105.000,00€ με ΦΠΑ.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 17:00 μ.μ.
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερα είδη.

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 570

Μελέτη Μηχανήματα Πολ. Προστ. N.4412. 2016

 

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP