Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νέα, Προκηρύξεις, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

    

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

 

  1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων επί της οδού Μαγνησίας 17 στη Χαλκίδα.
  2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων επί της οδού Νεοφύτου & πλατείας Μητοπόλεως στη Χαλκίδα.

 

 

                                           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                           

                                               

                                           Διαμαντής Καρκαντελίδης

 

 

Κατεβάστε τη «Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εδώ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP