Αποφάσεις

Η με αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Περί έγκρισης άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής»

ΑΔΑ: 6ΜΚ4ΩΗΑ-ΔΤ0 29/01/2024

Ανάκληση απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας.

ΑΔΑ: ΨΚΞΒΩΗΑ-ΛΡ3 29/01/2024

Η με αριθμ.3-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:«Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2024».

ΑΔΑ: 9ΥΔΓΩΗΑ-ΣΩΙ 29/01/2024

Κατάταξη προσωπικού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.» στο Δήμο Χαλκιδέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023

ΑΔΑ: 6Θ2ΑΩΗΑ-ΡΦΘ 26/01/2024

Κατάταξη προσωπικού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» στο Δήμο Χαλκιδέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023

ΑΔΑ: 9ΟΔΟΩΗΑ-Π6Α 26/01/2024

Διαπιστωτική κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.» στο Δήμο Χαλκιδέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023

ΑΔΑ: 6ΛΗ1ΩΗΑ-Ψ25 26/01/2024

Διαπιστωτική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» στο Δήμο Χαλκιδέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023

ΑΔΑ: 68Ι6ΩΗΑ-ΦΔΤ 26/01/2024

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 691ΟΩΗΑ-Ε7Ρ 26/01/2024

Έγκριση ετήσιου πλάνου ελέγχου Δήμου Χαλκιδέων για το 2024

ΑΔΑ: 6ΡΟΛΩΗΑ-7Θ1 26/01/2024

Άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ για το τέλος ταφής.

ΑΔΑ: ΡΑΡΦΩΗΑ-Υ3Η 25/01/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΔΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΑΔΑ: 9Ο7ΗΩΗΑ-186 25/01/2024

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1057/11.01.2023 απόφασης σύστασης πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΑΔΑ: ΨΜΣ9ΩΗΑ-ΘΣΕ 23/01/2024

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024.

ΑΔΑ: 97ΙΛΩΗΑ-Ω1Ρ 23/01/2024

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Φάρου Αυλίδας.

ΑΔΑ: 95ΠΗΩΗΑ-ΝΙΥ 22/01/2024

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΝΙΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΔΑ: 9ΨΙΦΩΗΑ-ΡΑΛ 18/01/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP