Αποφάσεις

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΑΦΡΑΤΙΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΩΡΔΩΗΑ-ΝΧΒ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΡΔΩΗΑ-ΝΧΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 68ΗΓΩΗΑ-ΙΝΖ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΗΓΩΗΑ-ΙΝΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΦΟΡΩΝ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3Κ/2018

ΑΔΑ: 7ΧΥΧΩΗΑ-72Η 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΥΧΩΗΑ-72Η?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πάρκου Λαού , στην θέση Αλωνάκι του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΛΜΖΩΗΑ-1ΚΟ 27/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΜΖΩΗΑ-1ΚΟ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 2/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019».

ΑΔΑ: ΩΥΑΦΩΗΑ-Θ3Υ 24/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΑΦΩΗΑ-Θ3Υ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΔΑ: 7298ΩΗΑ-7Μ2 23/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/7298ΩΗΑ-7Μ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκιδέων 2018

ΑΔΑ: 6ΠΗ4ΩΗΑ-Ρ0Γ 13/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΗ4ΩΗΑ-Ρ0Γ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7Σ6ΝΩΗΑ-ΜΥ5 13/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Σ6ΝΩΗΑ-ΜΥ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 55, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΜΧΓΩΗΑ-Ν7Υ 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΧΓΩΗΑ-Ν7Υ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 55, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΟΠΒΩΗΑ-ΤΟΜ 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΠΒΩΗΑ-ΤΟΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ω1ΧΖΩΗΑ-56Λ 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΧΖΩΗΑ-56Λ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 50- Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΥΨΥΩΗΑ-Γ2Φ 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΨΥΩΗΑ-Γ2Φ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ 25, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛΔΟΩΗΑ-ΑΡ6 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΔΟΩΗΑ-ΑΡ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 7- ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓΞΗΩΗΑ-ΩΔΠ 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΞΗΩΗΑ-ΩΔΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 7- ΣΟΥΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 73Σ6ΩΗΑ-Φ21 09/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/73Σ6ΩΗΑ-Φ21?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP