Αποφάσεις

Απόφαση Εκτελ. Επιτροπής (3/2018) για τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΨΘ0ΩΗΑ-ΩΡΝ 14/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΘ0ΩΗΑ-ΩΡΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3218/2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού ομάδας εργασίας, για το συντονισμό και την προετοιμασία της ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Χαλκίδας και του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ (Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης)

ΑΔΑ: Ψ9ΚΨΩΗΑ-3ΑΝ 27/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΚΨΩΗΑ-3ΑΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ορισμός υπαλλήλου για έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω57ΔΩΗΑ-2ΗΝ 11/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω57ΔΩΗΑ-2ΗΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Καταγραφής Φυσικών Καταστροφών Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΩΡ3ΩΗΑ-Δ9Λ 04/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΡ3ΩΗΑ-Δ9Λ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απευθείας ανάθεση για Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προκειμένου να Εκπονηθούν Οριστικές Μελέτες για να Υποβληθεί Πρόταση του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας” έτσι ώστε να είναι Εφικτή η Υλοποίησή τους» .

ΑΔΑ: ΩΤΔΑΩΗΑ-5ΑΒ 25/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΔΑΩΗΑ-5ΑΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Συμπλήρωση συσταθείσας επιτροπής για επανασύνδεση ρεύματος (3)

ΑΔΑ: 6Φ0ΞΩΗΑ-Σ3Τ 24/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ0ΞΩΗΑ-Σ3Τ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΣΘΡΩΗΑ-2ΑΣ 11/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΘΡΩΗΑ-2ΑΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων για Συγκρότηση Επιτροπής (επανασύνδεσης ρεύματος – συμπληρωματική)

ΑΔΑ: ΩΧ2ΥΩΗΑ-72Ψ 10/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ2ΥΩΗΑ-72Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΦΥΛΛΩΝ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 63ΚΑΩΗΑ-3Γ0 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΚΑΩΗΑ-3Γ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΤΣΑΛΙΚΗ-ΠΑΠΙΛΑ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΔΧΛΩΗΑ-ΕΔΨ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΧΛΩΗΑ-ΕΔΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Ε6ΠΩΗΑ-ΗΙΟ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε6ΠΩΗΑ-ΗΙΟ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΜ63ΩΗΑ-Μ5Ρ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ63ΩΗΑ-Μ5Ρ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΔΡΟΣΙΑΣ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6814ΩΗΑ-ΥΘΓ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6814ΩΗΑ-ΥΘΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 91ΗΩΩΗΑ-ΙΞ2 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΗΩΩΗΑ-ΙΞ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΑΦΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω9Γ3ΩΗΑ-ΩΕΓ 28/08/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9Γ3ΩΗΑ-ΩΕΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP