Αποφάσεις

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για κοινωφελή χρήση (χώρος Νηπιαγωγείου), έναντι του Ο.Τ. 199 σχεδίου πόλεως Βασιλικού (υπ. αρ. 264/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΞ8ΩΩΗΑ-Θ4Ε 09/03/2022

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1412, Ο.Τ. 1417 & Ο.Τ. 1418 στη συνοικία Η΄ σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αριθμό Α223/2019 δικαστική απόφαση (υπ. αρ. 4/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΗΣΖΩΗΑ-5ΟΜ 09/03/2022

Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25,2 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΚΟΥΤΟΥΠΑ – ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα (υπ. αρ. 11/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΑΨ4ΩΗΑ-ΓΗ0 09/03/2022

Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,6 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα. (υπ. αρ. 12/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΔΚΛΩΗΑ-ΘΤΥ 09/03/2022

Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Κανήθου (υπ. αρ. 13/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΖΨΞΩΗΑ-26Π 09/03/2022

Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020

ΑΔΑ: ΨΙ9ΙΩΗΑ-7ΓΠ 01/03/2022

Περί αποκατάστασης των πεζοδρόμων Χαλκίδας (υπ. αρ. 3/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΠ32ΩΗΑ-ΞΚ2 28/02/2022

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (υπ. αρ. 263/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΤΘΠΩΗΑ-10Π 28/02/2022

Περί κοπής λεύκας στην Αυλίδα (υπ. αρ. 259/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΚΒ7ΩΗΑ-Υ5Ζ 28/02/2022

Περί κοπής πεύκου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (υπ. αρ. 258/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 61ΡΧΩΗΑ-ΡΡΧ 28/02/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΑΔΑ: 99Η2ΩΗΑ-03Β 28/02/2022

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ) ΣΤΙΣ 8 & 9 -08-2020

ΑΔΑ: ΨΑΩΠΩΗΑ-ΕΥΞ 22/02/2022

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς

ΑΔΑ: 6ΑΟΚΩΗΑ-05Φ 22/02/2022

Περί 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΠΒΜΩΗΑ-5Τ0 22/02/2022

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΑΔΑ: Ψ9ΩΕΩΗΑ-2ΙΖ 22/02/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP