Αποφάσεις

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: 687ΥΩΗΑ-ΜΟΡ 16/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/687ΥΩΗΑ-ΜΟΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί άδειας κοπής δέντρου επί της οδού Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους στη Χαλκίδα (85/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΤ0ΜΩΗΑ-Φ7Υ 16/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ0ΜΩΗΑ-Φ7Υ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (98/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΧΝΜΩΗΑ-ΤΜΥ 16/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΝΜΩΗΑ-ΤΜΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο « ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ) . (104/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΨΧΔΩΗΑ-ΛΓΟ 16/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΧΔΩΗΑ-ΛΓΟ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί μεταφοράς διάβασης πεζών επί της οδού Λυκόφρωνος στην πόλη της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9ΒΞΝΩΗΑ-ΞΜΚ 16/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΞΝΩΗΑ-ΞΜΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: 6ΚΣΑΩΗΑ-Λ0Κ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΣΑΩΗΑ-Λ0Κ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο »Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη »

ΑΔΑ: 6ΟΑ1ΩΗΑ-ΡΞΑ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΑ1ΩΗΑ-ΡΞΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΩΙΗΦΩΗΑ-ΠΧΡ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΗΦΩΗΑ-ΠΧΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

16. Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: »Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε. Ληλαντίων»

ΑΔΑ: ΨΜΔ2ΩΗΑ-ΡΓΑ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΔ2ΩΗΑ-ΡΓΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: »Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ )

ΑΔΑ: ΩΡΒΖΩΗΑ-Π3Ε 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡΒΖΩΗΑ-Π3Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής «Σουβάλα» Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας με άντληση»

ΑΔΑ: ΨΩΠΑΩΗΑ-9ΚΕ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΠΑΩΗΑ-9ΚΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής «Σουβάλα» Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας με άντληση»

ΑΔΑ: ΨΠΩΡΩΗΑ-ΦΟΣ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΩΡΩΗΑ-ΦΟΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 66ΠΓΩΗΑ-ΩΤΕ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΠΓΩΗΑ-ΩΤΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 8ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(189/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: 7ΝΗΥΩΗΑ-5ΚΝ 12/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΗΥΩΗΑ-5ΚΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 7ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019»(183/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: ΩΒΥΞΩΗΑ-ΚΝΨ 12/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΥΞΩΗΑ-ΚΝΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP