Αποφάσεις

Περί έγκρισης κοπής ελαιόδεντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας. (υπ. αρ. 196/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Γ4ΙΩΗΑ-ΓΔΠ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 176/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΝΥ7ΩΗΑ-82Η 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μακριγιάνη 64 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 174/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΕΦ7ΩΗΑ-ΙΧΞ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μιαούλη στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 173/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΝΤ7ΩΗΑ-ΟΩΨ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Βάκη 4 στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 172/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΞΒΝΩΗΑ-39Δ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ πλησίον οικίας επί της Μάρκου Μπότσαρη 12 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 164/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω1ΤΕΩΗΑ-Γ0Α 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ έμπροσθεν οικίας επί της οδού Καραολή 2 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 163/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 910ΩΩΗΑ-ΖΤΟ 13/10/2021

Περί δια πλάτυνσης της δημοτικής οδού Ληλαντίων της Κοινότητας Αγίου Νικολάου και βελτίωση καμπυλότητας συμβολής της οδού Ληλαντίων με την Εθνική οδό Χαλκίδας – Λεπούρων (Ε.Ο. 44) (υπ. αρ. 165/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΗΦΔΩΗΑ-3ΓΗ 13/10/2021

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 183) στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων (υπ. αρ. 155/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΚΛΤΩΗΑ-ΧΑΝ 13/10/2021

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 137/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΝ8ΔΩΗΑ-510 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Πανδώρου 3 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 97/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΘΧ7ΩΗΑ-4ΣΖ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Λέλας Καραγιάννη 2 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 78/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΙΞΗΩΗΑ-Π2Ρ 13/10/2021

Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 162/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΦΡΟΩΗΑ-ΦΙΨ 13/10/2021

21. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ. 318 του Σχεδίου Πόλης Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 148/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΩΗΔΩΗΑ-2ΞΦ 13/10/2021

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 917ΣΩΗΑ-ΕΨ7 17/09/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP