Αποφάσεις

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 94ΝΘΩΗΑ-ΘΝ4 25/10/2021

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ

ΑΔΑ: ΨΝ4ΞΩΗΑ-ΘΦ1 25/10/2021

Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλόλητας και επιλογής κτιρίου, για τη μεταστέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΤΦΕΩΗΑ-ΝΛΘ 25/10/2021

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: 637ΛΩΗΑ-ΛΟΘ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΧΜΩΗΑ-Φ6Β 19/10/2021

Περί 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: 9Ο9ΦΩΗΑ-1ΜΧ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒ6ΔΩΗΑ-ΟΗ9 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ0ΠΤΩΗΑ-8ΨΧ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

ΑΔΑ: 6ΗΡ1ΩΗΑ-2Κ1 19/10/2021

Περί παράτασης εργασιών του έργου : Κατασκευή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ35ΗΩΗΑ-8ΞΠ 19/10/2021

Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.116/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΑΚ8ΩΗΑ-8Δ4 18/10/2021

Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.115/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω3ΒΝΩΗΑ-ΕΧΣ 18/10/2021

Περί αποδοχής – Γ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: ΩΚ57ΩΗΑ-ΘΨΜ 14/10/2021

Περί έγκρισης κοπής πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη. (υπ. αρ. 198/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΦΜ1ΩΗΑ-ΩΚ3 13/10/2021

Περί έγκρισης κοπής βραχυχιτώνων στην οδό Αγ. Ιωάνου Ρώσου στο Βασιλικό. (υπ. αρ. 197/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Ψ7ΩΩΗΑ-201 13/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP