Αποφάσεις

Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ

ΑΔΑ: 9ΚΩΖΩΗΑ-5ΗΣ 30/01/2024

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΔΩΙΩΗΑ-Ζ3Ε 30/01/2024

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΕΓ4ΩΗΑ-Β5Φ 30/01/2024

Περί ορισμού Δημοτικού Ταμία για τις συναλλαγές με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΔΑ: 613ΠΩΗΑ-ΚΩΤ 29/01/2024

Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 23955/16-6-23)

ΑΔΑ: 9ΥΒ4ΩΗΑ-ΟΒΛ 15/01/2024

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Βιοκλιμαστική Αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώην πάρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρωνος

ΑΔΑ: ΡΟ39ΩΗΑ-ΖΟΣ 08/01/2024

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: 644ΦΩΗΑ-50Τ 08/01/2024

Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΥΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: 91ΜΙΩΗΑ-ΚΑΕ 08/01/2024

Περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)»

ΑΔΑ: ΨΗΗΓΩΗΑ-Ι30 08/01/2024

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 9ΣΦΔΩΗΑ-ΓΧΔ 08/01/2024

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6Ε1ΑΩΗΑ-ΞΑ0 08/01/2024

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου Ανάπλαση πλατείας Μυκαλησσού στο Οντάθι Δ.Ε. Ανθηδόνος

ΑΔΑ: 64Υ3ΩΗΑ-ΑΛ3 08/01/2024

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020(Β΄ ΦΑΣΗ) »

ΑΔΑ: 6ΕΠΒΩΗΑ-ΩΧ1 08/01/2024

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΜ61ΩΗΑ-8ΙΕ 08/01/2024

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδού Πυτιούσης στη Ν.Λάμψακο»

ΑΔΑ: 9ΕΙΞΩΗΑ-Ν1Ο 08/01/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP