Αποφάσεις

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΔΑ: 9Β13ΩΗΑ-Σ0Υ 24/04/2019

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ).

ΑΔΑ: ΩΓΡΣΩΗΑ-476 24/04/2019

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»

ΑΔΑ: ΨΑ80ΩΗΑ-ΘΜ6 24/04/2019

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΖΥΜΩΗΑ-ΕΑ5 24/04/2019

Περί αποδοχής της πρόσκλησης ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο “Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων” από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΔΕ)»

ΑΔΑ: ΩΑΨΡΩΗΑ-ΜΒΡ 24/04/2019

Περί μεταφοράς περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης. (63/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΖΒΦΩΗΑ-ΣΟΔ 23/04/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (54/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΥ2ΞΩΗΑ-4Θ5 23/04/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (53/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7ΖΖΙΩΗΑ-ΥΥΥ 23/04/2019

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: Ω3ΑΨΩΗΑ-ΟΝΜ 23/04/2019

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΓ6ΗΩΗΑ-Σ6Μ 23/04/2019

Περί παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΔΑ: 9Ψ2ΩΩΗΑ-Σ6Θ 23/04/2019

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων ”

ΑΔΑ: 68Υ4ΩΗΑ-Κ46 23/04/2019

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”

ΑΔΑ: ΩΦΤΕΩΗΑ-ΗΣ0 23/04/2019

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΔΑ: 94ΖΣΩΗΑ-ΔΩ7 23/04/2019

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: Ψ2ΕΨΩΗΑ-59Μ 23/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP