Αποφάσεις

: Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 8/12 ΑΔΣ και επανέγκρισης 4ου ΑΠΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΗΑ-02Λ 19/04/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΗΑ-ΣΓ6 17/04/2012

: Περί παραχώρησης χώρου στην εταιρεία CONSORTIUM PJSC STROYTRANSGAZ-PROMETHEUS GAS SA. και έγκριση συνέχισης εργασιών

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗΑ-ΥΤΩ 06/04/2012

Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» »

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΗΑ-0ΘΜ 04/04/2012

Περί έγκρισης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (δίμηνης απασχόλησης) έτους 2012 »

ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΑ-ΔΧΧ 30/03/2012

Περί ορισμό μελών διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ- (ΕΣΔΑΔΚΕ)»

ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΗΑ-ΘΞ0 29/03/2012

«Περί έγκρισης αδειών συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές και Κυριακάτική Αγορά»

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-1ΙΘ 28/03/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΔΓ2 28/03/2012

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανικής παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της εταιρείας ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση ΣΧΙΝΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ στα Διοικητικά όρια ΔΚ Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΝΟ0 28/03/2012

Περί διάλυσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΔΕΥΑΧ»

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-Ω5Ξ 28/03/2012

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μετεγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης & εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – μορφοποίησης χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαμαρινών, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. από το Δήμο Ασπροπύργου στη θέση ΠΕΛΚΟ ή ΒΑΘΥ

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΒΡ8 28/03/2012

«Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με θέμα : « Συντήρηση και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο του Οθωμανικού Τέμενους Εμίρ Ζαδέ Χαλκίδας, και οργάνωση έκθεσης χαρακτικών συλλογής Ιωάννη Καρακώστα» »

ΑΔΑ: Β44ΧΩΗΑ-ΑΟΣ 23/03/2012

Περί έγκρισης του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β445ΩΗΑ-Θ6Η 20/03/2012

Περί έγκρισης καθορισμού προστίμων και τελών του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β445ΩΗΑ-Ν67 20/03/2012

Περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδεών

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΘΓΦ 19/03/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP