Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011

ΑΔΑ: Β4ΘΡΩΗΑ-75Ρ 13/09/2012

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011

ΑΔΑ: Β4ΘΡΩΗΑ-ΜΧ4 13/09/2012

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 29-7-2011

ΑΔΑ: Β4ΘΡΩΗΑ-Β6Α 13/09/2012

«Περί έγκρισης καθορισμού αριθμού αδειών οικημάτων εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων»

ΑΔΑ: Β4ΘΡΩΗΑ-ΕΚ7 13/09/2012

«Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Σχολική επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων’ από 27-6-2011 έως 31-12-2011»

ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΗΑ-5ΟΧ 10/09/2012

«Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Σχολική επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων’ από 27-6-2011 έως 31-12-2011»

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΖΑ3 07/09/2012

«Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντηρήσεων και επισκευών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα»

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΒΔ0 07/09/2012

«Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας καινούργιων ελαστικών οχημάτων του δήμου μας λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού »

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-Ο21 07/09/2012

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα : « Συντήρηση και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο του Οθωμανικού Τέμενους Εμίρ Ζαδέ Χαλκίδας, και οργάνωση έκθεσης χαρακτικών συλλογής Ιωάννη Καρακώστα» »

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΧΛΡ 07/09/2012

Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ)’ οικ. ετ. 2011

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΔΑΥ 07/09/2012

: Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΟΠΠΑΧ)’ οικ. ετ. 2011

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΗΚ6 07/09/2012

Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Σχολική επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων’ από 1-7-2011 έως 31-12-2011»

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-94Ι 07/09/2012

«Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 30-6-2011»

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-ΟΦ2 07/09/2012

«Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 26-6-2011»

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΗΑ-4ΑΚ 07/09/2012

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ομάδες Α Υλικά Υδρεύσεως, Β Υλικά Αποχετεύσεως και Γ Υλικά Θερμάνσεως »

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΗΑ-ΦΚΧ 06/09/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP