Αποφάσεις

«Περί προσφυγής που αφορά την άρση της επιβληθείσας απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 223 συν Ε΄Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΗΑ-3Ν3 20/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ8ΩΗΑ-3Ν3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011 »

ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΗΑ-Λ6Θ 13/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ2ΩΗΑ-Λ6Θ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΥΔΣ 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-ΥΔΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΔΙΚ 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-ΔΙΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

: Περί έγκρισης διάθεσης έναντι οφειλόμενης αποζημίωσης από το Δήμο, αδιαθέτων οικοπέδων της πράξης εφαρμογής Ν. Αρτάκης ΙΙ.

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΑΡΔ 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-ΑΡΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-6ΩΘ 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-6ΩΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΠΑΦ 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-ΠΑΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-Φ0Ε 10/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΤΩΗΑ-Φ0Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΑΡ1 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΑΡ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΛΤ7 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΛΤ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΜΡΛ 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΜΡΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

« Περί έγκρισης της υπ. αρ. 56/2011 απόφασης του Διοικητικού της ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού .»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΤΧΩ 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΤΧΩ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΩΓΦ 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΩΓΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης αποζημίωσης γηπέδου και επικειμένων σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην συνοικία Γ΄»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-3Χ7 04/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ0ΩΗΑ-3Χ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2012»

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΗΑ-5ΟΩ 02/01/2012
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝ1ΩΗΑ-5ΟΩ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP