Αποφάσεις

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-2ΡΥ 17/08/2011

Περί προμήθειας καυσίμων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΜΡΝ 17/08/2011

Περί προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΧΛ4 17/08/2011

Περί αντικατάστασης ορκωτών λογιστών

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-Μ7Ι 17/08/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΟΑ4 17/08/2011

Περί παραλαβής έργων 2010 με αυτεπιστασία

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-9Μ1 17/08/2011

Περί προμήθειας υλικών ασφαλτόστρωσης με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΣΤΜ 17/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΦΟΜ 12/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-86Θ 12/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΨΤΨ 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τελών και Δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-1Ο8 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.ετ. 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-03Ε 12/08/2011

Περί έγκρισης του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΒΚΒ 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/11 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΥΚ9 12/08/2011

Περί αποδοχής παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους του Προεδρείου.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΜΚ9 12/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP